replica watches rolex replica https://luxuryrichardmille.com/ https://puretime.me replicacopy.com replica watches https://replicasuhr.de/ fake watches fake rolex fake watches replica rolex replicawatches1for1 replica rolex watches https://richardmille.casa/ richardmille.cloud fake rolex richardmillecheap.com https://richardmille-replica.com/ fake watches fake rolex

el-GRen-US
27
Φεβ 2015

Συχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα της Ο.Λ.Α. Α.Ε.

[Title]

Ο Οργανισμός Λιμένα Αλεξανδρούπολης συμμετέχει σε σημαντικά συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα, μέσω των οποίων στοχεύει στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας του. Πιο συγκεκριμένα:

 

1. Το έργο «Sea2Sea»: «Ανάπτυξη διαδρόμου πολυτροπικών εμπορευματικών μεταφορών για τη σύνδεση του Αιγαίου Πελάγους με τη Μαύρη Θάλασσα»

Ο Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης αποτελεί έναν από τους βασικούς εταίρους του χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργου SEA-2-SEA, που αφορά στην ανάπτυξη ενός διαδρόμου πολυτροπικών μεταφορών για τη σύνδεση των λιμένων του βορειοανατολικού Αιγαίου με τους λιμένες της Μαύρης Θάλασσας και τον Δούναβη, προσφέροντας έτσι μια εναλλακτική διαδρομή προς τα στενά του Βοσπόρου, όπου παρατηρείται κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου και στη γενικότερη κατεύθυνση της εξωστρέφειας στην οποία κινείται η νέα Διοίκηση του Οργανισμού κατά την τελευταία διετία, έχει ανταποκριθεί θετικά σε προσκλήσεις για συμμετοχή σε συνέδρια και συναντήσεις εργασίας σχετικά με την προβολή του έργου αλλά και των δραστηριοτήτων του:

-     Από τις 16 έως τις 18 Οκτωβρίου 2013 συμμετείχε ενεργά σε συνέδριο που έλαβε χώρα στο Ταλίν της Εσθονίας, παρουσιάζοντας το έργο μέσω της προβολής σχετικού προωθητικού υλικού και δημιουργώντας παράλληλα τις προοπτικές για νέες συνέργειες του Οργανισμού κάτω από το πρίσμα των συγχρηματοδοτούμενων έργων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

-     Στις 2 και 3 Οκτωβρίου 2014, συμμετείχε σε συνάντηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου στη Σόφια της Βουλγαρίας, συνδράμοντας στο συντονισμό των επόμενων σταδίων.

Μετά από δύο (2) συνεχή έτη συνεργασίας με το Υπουργείο Μεταφορών της γειτονικής χώρας της Βουλγαρίας διαμόρφωσε και έθεσε τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του μεταφορικού διαδρόμου που θα διασυνδέσει την Μαύρη Θάλασσα με το Αιγαίο Πέλαγος ενισχύοντας την ανάπτυξη του δικτύου  επικοινωνίας στον γεωπολιτικό χάρτη των Ευρωπαϊκών Μεταφορών.

 

2. Το έργο « SETRACON (SECuring TRAnsit CONtainers)»

Στο πλαίσιο του έργου εδαφικής συνεργασίας με την ονομασία SETRACON ο Οργανισμός Λιμένα Αλεξανδρούπολης θα αποτελέσει τελικό χρήστη (end user) για την λειτουργία και διαχείριση της διαδικτυακής εφαρμογής παρακολούθησης & ελέγχου της κίνησης των εμπορευματοκιβωτίων.

Σκοπός του σχετικού έργου είναι η λεπτομερειακή ανάλυση των διαδικασιών διαχείρισης εμπορευματοκιβωτίων (Ε/Κ), στα λιμάνια, καθώς και των απαραίτητων πληροφοριακών συστημάτων που θα πρέπει να χρησιμοποιούνται από τη διοίκηση των λιμένων, ώστε να αποτελέσει οδηγό για την δημιουργία αποτελεσματικών συστημάτων διαχείρισης Ε/Κ για κάθε Σ.ΕΜΠΟ.

3. Το έργο «HORIZON 2020» Project Proposal Sumbitted

A. Έργο ανακύκλωσης υλικών από πλοία με πλήρη κύκλο ζωής

Ως επόμενο βήμα για την αειφόρο ανάπτυξη και ενίσχυση του περιβαλλοντικού ισοζυγίου η ανάπτυξη και η δημιουργία του σταθμού ανακύκλωσης των υλικών που προέρχονται από πλοία και πλοιάρια που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο της ζωής τους είναι μια πραγματικότητα.

Με την χρήση των χρηματοδοτικών εργαλείων που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε επίπεδο ανάπτυξης των γεωγραφικών ζωνών των επαρχιών της, ο Οργανισμός Λιμένα Αλεξανδρούπολης σε συνεργασία με Λιμένες της Οστάνδης, του Donegal της Ιρλανδίας αλλά και του Romo της Δανίας βαδίζει στην υλοποίηση του σχεδίου το οποίο έχει καταστρωθεί και αφορά την δημιουργία του κέντρου ανακύκλωσης των πλοίων και των πλοιαρίων που έχουν ολοκληρώσει το κύκλο ζωής τους.

Με τον τρόπο αυτό η προστιθέμενη αξία στην τοπική κοινωνία μέσα από την δημιουργία θέσεων εργασίας αλλά και η συνεισφορά στο περιβαλλοντικό ισοζύγιο είναι τεράστια για την περιοχή αλλά και για τα γειτονικά κράτη με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη.

Β. Έργο Διαχείρισης & Εκμετάλλευσης «Μπλε Ενέργειας»

Ένα ακόμη βήμα προς την ανάπτυξη αφορά την πρωτοβουλία που έχει ξεκινήσει εδώ και οκτώ (8) μήνες για την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του Λιμένα Αλεξανδρούπολης με την ανάπτυξη τεχνολογιών εκμετάλλευσης ανανεώσιμων πηγών για την παραγωγή ηλεκτρικής & θερμικής ενέργειας.

Η κάλυψη των αναγκών του Λιμένα για εξυπηρέτηση των λειτουργιών του θα μπορεί στο επόμενο διάστημα να εξυπηρετείται σε ποσοστό μεγαλύτερο από 80% από την χρήση τεχνολογιών εκμετάλλευσης ήπιων μορφών ενέργειας σύμφωνα με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο της χώρας αλλά και της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για την μείωση εκπομπής των περιβαλλοντικών ρύπων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Γ. Έργο Βέλτιστων τρόπων Διαχείρισης του Μεταφορικού – Διαμετακομιστικού όγκου των εμπορευμάτων

Και η προσπάθεια για την ενίσχυση της θέσεως του Λιμένα της Αλεξανδρούπολης στο γεωπολιτικό χάρτη των μεταφορών συνεχίζεται με την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία της ομάδας εργασίας του Οργανισμού και την ανάπτυξη συνεργασίας με την ομάδα εταίρων όπως η ομάδα εργασίας του Διεθνή Αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος», του τερματικού σταθμού του Οργανισμού Λιμένα Πειραιώς, του Τμήματος διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Ινστιτούτου Μεταφορών του Πανεπιστημίου της Βρέμης.

Η προστιθέμενη αξία στην εξυπηρέτηση των διαμεταφορέων καθιστά τον Οργανισμό Λιμένα Αλεξανδρούπολης ένα Διεθνή Οperator με προδιαγραφές ζηλευτές από τους ανταγωνιστές του.

Ο Οργανισμός Λιμένα Αλεξανδρούπολης βαδίζει πλέον με οδηγό την νέα Στρατηγική για την εξυπηρέτηση των απαιτήσεων της ναυτοσύνης αλλά και των απαιτήσεων της τοπικής κοινωνίας για ευημερία μέσα από την πρόοδο & ανάπτυξη της περιοχής.

 

4. Συμμετοχή σε Διημερίδα Ενημέρωσης για ΔρDamietta- Port Saidρες της Μφρκήάσεις συγχρηματοδοτούμενες  στις Βρυξέλλες

Ο Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης στο πλαίσιο της συμμετοχής του σε συγχρηματοδοτούμενες δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανταποκρίθηκε σε πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ΙΝΕΑ (DG MOVE / TEN  T Executive Agency), σχετικά με εκπροσώπησή του σε διημερίδα που έλαβε χώρα στην πόλη των Βρυξελλών του Βελγίου στις 09 και 10 Οκτωβρίου 2014.

Η συμμετοχή του Οργανισμού επιβεβαίωσε τη δέσμευση της νέας Διοίκησης του για την συνέχιση μιας περιόδου ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ, με στόχο την προβολή του λιμένα Αλεξανδρούπολης και των δραστηριοτήτων του, σε μια προσπάθεια να αποτελέσει πόλο ανάπτυξης για την εμπορευματική αλλά και την επιβατική κίνηση στο ανατολικότερο άκρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

5. ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (Egypt-Damietta- Port Said)

Και ο εξωστρεφής χαρακτήρας του Οργανισμού Λιμένα Αλεξανδρούπολης συνεχίζεται με το πλάνο ανάπτυξης-ενίσχυσης των σχέσεων της Ελλάδας με την Αίγυπτο, μέσα από την συμφωνία συνεργασίας του Λιμένα Αλεξανδρούπολης με τους Λιμβαλλοντικένες της Αλεξάνδρειας, του Port Said & της Damita. κατά μήκος της υφιστάμενης διώρυγας του SUEZ.

Η μεταφορά τεχνογνωσίας όσο αναφορά την χρήση νέων τεχνολογιών & πρακτικών για την λειτουργία και την διαχείριση ενβαλλοντικός εμπορικού Λιμβαλλοντικένα αλλά και η ανταλλαγή εμπειριών με στόχο της δημιουργία της γέφυρας διασύνδεσης για την διακίνηση εμπορευμάτων από τις Χώρες του Κόλπου αλλά και από την εξυπηρετούμενη διώρυγα του SUEZ προς την Κεντρική, Δυτική & Βόρεια Ευρώπη είναι η επόμενη πρόσκληση.

 

Μοιραστείτε το:

Εικόνες

Συχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα της Ο.Λ.Α. Α.Ε.

Διεύθυνση

Εμπορικός Λιμένας - ΤΟΛ,
Αλεξανδρούπολη, Ελλάδα, ΤΚ 68100

Επικοινωνία

T. 25510 26251/28463
F. 25510 26485
Email: secretary@ola-sa.gr
123movies