replica watches rolex replica https://luxuryrichardmille.com/ https://puretime.me replicacopy.com replica watches https://replicasuhr.de/ fake watches fake rolex fake watches replica rolex replicawatches1for1 replica rolex watches https://richardmille.casa/ richardmille.cloud fake rolex richardmillecheap.com https://richardmille-replica.com/ fake watches fake rolex

el-GRen-US
10
Ιουν 2020

Ειδικός Κανονισμός Ελλιμενισμού στον Λιμενίσκο Μικρών Σκαφών του Λιμένα Αλεξανδρούπολης

Πίνακας περιεχομένων
Άρθρο 1: Ορισμοί και Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 2: Διαχείριση του  Λιμένα Αλεξανδρούπολης 
Άρθρο 3: Κατάπλους - Παραμονή - Απόπλους
Άρθρο 4: Είσπραξη τελών
Άρθρο 5: Υπηρεσίες - Παροχές
Άρθρο 6: Τεχνική Υποστήριξη - Εναπόθεση Σκαφών
Άρθρο 7: Ευταξία - Υποχρεώσεις Χρηστών
Άρθρο 8: Μέτρα Ασφάλειας
Άρθρο 9: Προστασία περιβάλλοντος - Διαχείριση αποβλήτων
Άρθρο 10: Ειδικοί Όροι

Άρθρο 1
Ορισμοί και Πεδίο εφαρμογής
1.1 Οι όροι που χρησιμοποιούνται στον παρόντα Ειδικό Κανονισμό έχουν την ακόλουθη έννοια:
- «Λιμένας ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ». Ο χερσαίος και θαλάσσιος, χώρος που έχει οροθετηθεί στο εγκεκριμένε Master Plan του λιμένα της Αλεξ/πολης.
- «Λιμενίσκος μικρών σκάφων Λιμένα  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ». Ο μικρός ιστορικός λιμενίσκος στο Βορειοδυτικό τμήμα του  Λιμένα  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, όπως απεικονίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α με την θαλάσσια ζώνη που περικλείεται εντος και πέριξ αυτού, όπου είναι δυνατόν να προσδέσουν μικρά σκάφη κυρίως αναψυχής. Επίσης  στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α παρουσιάζεται µια ενδεικτική κατανομή των σκαφών, βάση της κατηγορίας μεγέθους, και της θέσης στις προβλήτες όπως απεικονίζονται στην οριζοντιογραφία (MasterPlan) του Λιμένα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ.
- «Επαγγελματικό πλοίο ή σκάφος αναψυχής». Το σκάφος αναψυχής που έχει μεταφορική ικανότητα μέχρι και σαράντα εννέα (49) επιβατών, το οποίο διαθέτει χώρους ενδιαίτησης, πέραν αυτών του πληρώματος, και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής ή και περιήγησης με ολική ναύλωση.
- «Ναυταθλητικό σκάφος». Σκάφος παντός τύπου, ιστιοφόρο ή κωπήλατο που έχει χαρακτηρίσει ως Ναυταθλητικό σύμφωνα με το νόμο 4256/2014, άρθρο 14, παρ. 1β., όπως ισχύει σήμερα, και το οποίο ανήκει στους αναγνωρισμένους ναυτικούς Ομίλους ή ναυτικά σωματεία ή σε μέλη τούτων καταχωρημένο στα μητρώα αυτών προοριζόμενο είτε για την προπόνηση των ναυταθλητών, είτε για την συμμετοχή σε πάσης φύσεως αγώνες και φέροντα την Ελληνική σημαία. άρθρου.
- «Ιστιοφόρο επαγγελματικό πλοίο ή σκάφος αναψυχής». Το επαγγελματικό σκάφος αναψυχής, το οποίο διαθέτει επαρκή ιστιοφορία, ως κύριο μέσο πρόωσης, φέρει βοηθητικό κινητήρα πρόωσης και συγκεντρώνει τα κριτήρια καθορισμού του ως ιστιοφόρου, όπως αυτά ισχύουν.
- «Μηχανοκίνητο επαγγελματικό πλοίο ή σκάφος αναψυχής». Το επαγγελματικό σκάφος αναψυχής, το οποίο διαθέτει μηχανή ως κύριο μέσο πρόωσης για ναυσιπλοΐα και βοηθητικό μέσο πρόωσης εάν αυτό απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις, το οποίο και αναφέρεται στο πιστοποιητικό ασφαλείας.
- «Ιδιωτικό πλοίο ή σκάφος αναψυχής». Το σκάφος αναψυχής που δεν είναι επαγγελματικό.
- «Πλοίαρχος/Κυβερνήτης». Το πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί με σύμβαση ναυτολόγησης η διακυβέρνηση του σκάφους αναψυχής.
- «Κυβερνήτης». Για τα επαγγελματικά σκάφη αναψυχής το πρόσωπο που προσλαμβάνεται από τον ναυλωτή ή ο επιβάτης που διαθέτει ναυτική ικανότητα και εμπειρία και αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση του επαγγελματικού σκάφους αναψυχής το οποίο, κατά το νόμο, μπορεί να εκναυλώνεται χωρίς πλοίαρχο και πλήρωμα. Για τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής το πρόσωπο το οποίο ασκεί τη διακυβέρνηση του σκάφους και διαθέτει ναυτική ικανότητα και εμπειρία. Ο κυβερνήτης έχει όλες τις αρμοδιότητες, υποχρεώσεις και ευθύνες που προβλέπονται για τον πλοίαρχο.
- «Πλήρωμα». Το σύνολο των προσώπων που υπηρετούν με σύμβαση ναυτολόγησης σε σκάφος αναψυχής, εκτός του πλοιάρχου.
- «Επιβάτης». Κάθε πρόσωπο το οποίο επιβαίνει σε σκάφος αναψυχής είτε επαγγελματικό είτε ιδιωτικό, εκτός του πληρώματος, του πλοιάρχου και του κυβερνήτη, συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών ηλικίας κάτω του ενός (1) έτους.
- «Επιβαίνοντες». Ο πλοίαρχος ή ο κυβερνήτης και το πλήρωμα καθώς και οι επιβάτες, συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών ηλικίας κάτω του ενός (1) έτους, που επιβαίνουν σε σκάφος αναψυχής.
- «Τέλη ελλιμενισμού». Το μίσθωμα που συμφωνείται να καταβάλει ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής κάθε σκάφους ως αντάλλαγμα για την παροχή του δικαιώματος χρήσης και ελλιμενισμού στον λιμενίσκο μικρών σκαφών του λιμένα Αλεξ/πολης. Τα τέλη ελλιμενισμού, όπως κάθε φορά ισχύουν, αναφέρονται στον ισχύοντα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ -  ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  της Ο.Λ.Α. ΑΕ που προσαρτάται στο παρόντα Ειδικό Κανονισμό.
- «Τέλη παρεχόμενων υπηρεσιών». Το οικονομικό αντάλλαγμα για προσφερόμενες υπηρεσίες, εκτός του ελλιμενισμού, το οποίο συμφωνείται να καταβάλλει είτε ο πλοιοκτήτης ή εφοπλιστής σκάφους αναψυχής που χρησιμοποιεί τις θαλάσσιες εγκαταστάσεις, είτε ο χρήστης των χερσαίων εγκαταστάσεων του λιμενίσκου μικρών σκαφών του λιμένα Αλεξ/πολης. . Τα τέλη παρεχομένων υπηρεσιών, όπως κάθε φορά ισχύουν, αναφέρονται στο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ -  ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  της Ο.Λ.Α. ΑΕ που προσαρτάται στο παρόντα Ειδικό Κανονισμό.

Άρθρο 2
Διαχείριση του  Λιμένα Αλεξανδρούπολης 
2.1 Φορέας Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης του λιμένα Αλεξανδρούπολης είναι η ΟΡΓΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε. (Ο.Λ.Α. ΑΕ), ονομαζόμενος στο εξής ως «Φορέας».
2.2 Ο Φορέας έχει όλες τις αρμοδιότητες διοίκησης και εποπτείας του λιμένα Αλεξανδρούπολης  όπως αυτές καθορίζονται µε γενικές ή ειδικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
2.3 Ο Φορέας είναι αρμόδιος:
α. Για την παραχώρηση δικαιώματος ελλιμενισμού σε σκάφη και γενικότερα για κάθε συναφές θέµα που έχει σχέση µε το θαλάσσιο χώρο, τα κρηπιδώµατα και προβλήτες του λιμένα Αλεξ/πολης
β. Για την παραχώρηση των χερσαίων χώρων του λιμένα.
γ. Για την ασφάλεια, τήρηση της τάξης και καθαριότητας στο χερσαίο και θαλάσσιο χώρο του λιμένα Αλεξ/πολης  και γενικότερα για όλα τα µέτρα προστασίας του λιμένα από κάθε είδους κίνδυνο.
2.4 Για την γενική οικονομική διαχείριση του λιμένα Αλεξ/πολης , τη λογιστική απεικόνιση των οικονομικών πράξεων (τήρηση βιβλίων, έκδοση τιμολογίων, εισπράξεις, πληρωμές κλπ.), την εποπτεία του προσωπικού καθώς και όλα τα θέματα που αναφέρονται στις σχέσεις προσωπικού µε τον φορέα και τους ασφαλιστικούς οργανισµούς.

Άρθρο 3
Κατάπλους - Παραμονή - Απόπλους
3.1 Δυνατότητα ελλιμενισμού και χρήσης των εγκαταστάσεων του λιμενίσκου μικρών σκαφών του λιμένα Αλεξ/πολης έχουν σκάφη αναψυχής (επαγγελµατικά ή ιδιωτικά των οποίων το ολικό μήκος και το μέγιστο βύθισα αναγράφετε στο σχέδιο του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α
Σε ειδικές περιπτώσεις ελλιμενισμού πλοίου διαφορετικών μεγεθών και αναγκών πριν τον ελλιμενισμό του οφειλή να ενημερώσει τον Φορέα για τις ιδιαιτερότητες και να πάρει ειδική έγκρισης 
3.2 Ο Φορέας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων και των νόμιμων δικαιωμάτων του εκχωρεί σε συλλόγους ερασιτεχνικών σκαφών μόνιμες θέσεις ελλιμενισμού  για τα μέλη τους εντος του λιμενίσκου μικρών σκαφών του λιμένα Αλεξ/πολης. Την διαχείριση των θέσεων αυτών καθώς και την τήρηση των λοιπών υποχρεώσεων από τους πλοιοκτήτες  - μέλη την αναλαμβάνουν οι διοικήσεις των αντίστοιχων συλλόγων υπό την Εποπτεία τον  Έλεγχο και την Άδεια του Φορέα.
Ο Φορέας του λιμένα διατηρεί το δικαίωνα μεταβολής της κατανομής των θέσεων, προκειμένου να καλύψει τις εκάστοτε ανάγκες ελλιμενισμού σκαφών.
3.3 Πριν την προσέγγιση στη θαλάσσια ζώνη του λιμένα τα σκάφη που πρόκειται να ελλιμενιστούν στον λιμενίσκο μικρών σκαφών του λιμένα Αλεξ/πολης και αφού πάρουν την έγκρισης από τις αρμόδιες Λιμενικές Αρχές πρέπει να επικοινωνούν µε Οργανισμό Λιμένος Αλεξανδρούπολης στο τηλέφωνο +30 2551026251 για να τους δοθεί άδεια ελλιμενισμού  στον  λιμενίσκο μικρών σκαφών του λιμένα Αλεξ/πολης και να ακολουθούν τις οδηγίες του αρμόδιου προσωπικού για την ασφαλή κίνηση του σκάφους τους στον εν λόγω χώρο.
3.4 Δικαίωμα μόνιμου ελλιμενισμού αποκτάται µόνο μετά από σχετικό αίτημα των συλλόγων ερασιτεχνικών σκαφών για λογαριασμό των μελών τους ή του ιδιοκτήτη, πλοιάρχου ή νόμιμου εκπροσώπου του σκάφους και έγγραφη αποδοχή αυτού από τον Φορέα. 
3.5 Εντός του λιμενίσκου μικρών σκαφών του λιμένα Αλεξ/πολης δεν επιτρέπεται η πλαγιοδέτηση σκαφών. Επιτρέπεται μόνο η πρυμνοδέτηση / προδέτηση των σκαφών. Ο Φορέας διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να επιτρέψει υπό ειδικές συνθήκες και μόνο με εγράφη συναίνεση του την πλαγιοδέτηση σκάφους για προσωρινό ή για μακροχρόνιο ελλιμενισμό.
3.6 Απαγορεύεται η κατά βούληση αγκυροβολία, πρυμνοδέτηση ή πλαγιοδέτηση παντός σκάφους, καθώς και η κατάληψη οποιασδήποτε θέσης μέσα στον λιμενίσκο μικρών σκαφών του λιμένα Αλεξ/πολης. Τα σκάφη θα αγκυροβολούν και οι κυβερνήτες τους θα ακολουθούν τις οδηγίες του προσωπικού του λιμένα για τις ελεύθερες θέσεις ή των διοικήσεων των συλλόγων για τα μέλη τους. σχετικά µε την θέση και τον τρόπο πρόσδεσης στον Λιµένα. 
Ο λιμενίσκος μικρών σκαφών του λιμένα Αλεξ/πολης διαθέτει μόνιμο αγκυροβόλιο (ρεμέτζα). Η αγκύρωση είναι πολλαπλών χρήσεων τύπου TROT MOORINGS με μόνιμη αλυσίδα  «μάνα» βαρέως τύπου επί του πυθμένα κατά μήκος των θέσεων ελλιμενισμού σκαφών του λιμένα.
Απαγορεύεται η πόντιση αγκυρών, εκτός μόνο από εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνον κατόπιν έγγραφης έγκρισης  του Φορέα. 
3.7 Ο Φορέας δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημίες που ενδεχομένως προκληθούν κατά ή μετά τη μεθόρμιση του σκάφους.
Οι πελάτες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την ασφαλή πρόσδεση των σκαφών τους και πρέπει να φροντίζουν ώστε τα σκάφη τους να είναι πάντοτε σωστά δεμένα στη θέση τους, λαμβάνοντας κάθε πρόσφορο μέτρο που υπαγορεύει η ναυτική τέχνη και η εμπειρία μέσα στο πλαίσιο του παρόντος Κανονισμού, του σεβασμού στην ασφάλεια και την περιουσία των άλλων και οι υποδείξεις και οδηγίες του προσωπικού του Φορέα.
Για την ασφαλή αγκυροβολία στο μόνιμο ρεμέτζο στον λιμενίσκο μικρών σκαφών του λιμένα Αλεξ/πολης οφείλουν να διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό για την πρόσδεση όπως σχοινιά, αλυσίδες, κλειδιά και παραβλήματα, ο οποίος πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση, και να προβαίνουν, σε περίπτωση φθοράς, σε αντικατάσταση αυτού, έχοντας την ευθύνη για κάθε ζημία, βλάβη ή απώλεια λόγω της μη τήρηση της άνω υποχρέωσης, ενώ θα πρέπει να λαμβάνει κάθε πρόσφορο µέσο που υπαγορεύει η ναυτική τέχνη και εμπειρία στα πλαίσια του παρόντος κανονισµού.
Ο Φορέας καθορίζει και επιβλέπει τον κατάπλου, την κίνηση, τον τρόπο πρόσδεσης και τον απόπλου των σκαφών. Δύναται να προβαίνει σε υποδείξεις λήψης καλύτερων μέτρων ασφαλείας, υπαγορευμένων από την ναυτική εμπειρία και τέχνη αλλά και σε σχετικές ενέργειες σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και να καταλογίζει στον πελάτη τα τυχόν δημιουργηθέντα έξοδα. Ο κυβερνήτης του σκάφους είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει και να εφαρμόσει τις οδηγίες και υποδείξεις του Φορέα και σε κάθε περίπτωση έχει την αποκλειστική και πλήρη ευθύνη των ενεργειών του.
3.8 Σε περίπτωση που ο Φορέας κρίνει αναγκαίο μπορεί να διατάξει την μεθόρμιση οποιουδήποτε σκάφους σε άλλο σημείο εντός ή εκτός των ορίων του Λιμένα. Ενδεικτικά η μεθόρμιση κρίνεται αναγκαία στις ακόλουθες περιπτώσεις:
Όταν το σκάφος βρίσκεται σε ακινησία για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους.
Όταν παρακωλύεται εκ της παραμονής του σκάφους στο Λιμένα, η λειτουργία και η εκμετάλλευσή του λιμενίσκου μικρών σκαφών του λιμένα Αλεξ/πολης.
Όταν πιθανολογείται κίνδυνος ναυαγίου ή πρόκληση ζημίας σε άλλο σκάφος ή κίνδυνος ρύπανσης της θάλασσας και των ακτών.
Όταν υπάρχει αυθαίρετη κατάληψη θέσεως ελλιμενισμού.
Όταν ο Φορέας κρίνει απαραίτητη τη μεθόρμιση για την εύρυθμη λειτουργία του λιμενίσκου μικρών σκαφών του λιμένα Αλεξ/πολης
3.9 Η μέγιστη ταχύτητα οποιουδήποτε σκάφους μέσα στη θαλάσσια ζώνη του λιμενίσκου μικρών σκαφών του λιμένα Αλεξ/πολης πρέπει να είναι αποδεδειγμένη και σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) κόµβους.
3.10 Οι πλοίαρχοι των εισπλεόντων / εκπλεόντων προς και  από τον λιμενίσκο μικρών σκαφών του λιμένα Αλεξ/πολης οφείλουν να τηρούν πιστά τις διατάξεις του Διεθνούς Κανονισμού Αποφυγής Συγκρούσεων και τους ισχύοντες κανόνες για την ασφαλή ναυσιπλοΐα.
3.11 Απαγορεύεται η κάθετη προς την είσοδο του λιμενίσκου μικρών σκαφών του λιμένα Αλεξ/πολης πλεύση παραμονή ή αγκυροβολία σκαφών ή µε οποιονδήποτε τρόπο παρεμπόδιση των διαύλων πλεύσης και κυκλοφορίας των σκαφών καθώς επίσης και η προσπέραση οποιουδήποτε εισερχόμενου ή εξερχόμενου σκάφους
3.12 Αμέσως μετά τον κατάπλου οι πλοιοκτήτες ή οι κυβερνήτες των εισπλεόντων στον λιμενίσκο μικρών σκαφών του λιμένα Αλεξ/πολης οφείλουν να:
α. Συμπληρώνουν τα έγγραφα που παραδίδονται σ' αυτούς, γνωστοποιούν στον Φορέα του λιμένα τα πλήρη χαρακτηριστικά στοιχεία του σκάφους, επιδεικνύουν όλα τα σε ισχύ ναυτιλιακά έγγραφα του σκάφους (Έγγραφο Εθνικότητας, Πιστοποιητικό Καταμέτρησης, :ΕΚΠΑ και Δελτίο Κίνησης), το ασφαλιστήριο συμβόλαιο κάλυψης του σκάφους για αστική ευθύνη έναντι τρίτων αλλά και το αντίστοιχο για το ίδιο το σκάφος, καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο απαιτήσει  η διεύθυνση του λιµένα και παραδίδουν αντίγραφα αυτών στο γραφείο του λιµένα.
β. Ενημερώνουν τον Φορέα για τυχόν προβλήματα, βλάβες ή ζημιές που τυχόν έχει το σκάφος.
γ. Ενημερώνουν τον Φορέα για τυχόν ανάγκες παράδοσης αποβλήτων.
3.13 Τα ελλιμενιζόµενα σκάφη πρέπει να είναι εφοδιασμένα µε τα απαραίτητα διαπιστωτικά έγγραφα των ελληνικών αρχών ή των αντιστοίχων αρχών του εξωτερικού εφ' όσον φέρουν ξένη σημαία.
Κατά την διάρκεια παραμονής τους στον λιμενίσκο μικρών σκαφών του λιμένα Αλεξ/πολης όλα τα σκάφη πρέπει να είναι εφοδιασμένα µε όλα τα απαραίτητα εφόδια και τα µέσα πυρόσβεσης, τους απαραίτητους φανούς ασφαλείας που χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά στα αγκυροβόλια των πλοίων και κάθε άλλο προβλεπόμενο από τους οικείους κανονισµούς και διατάξεις όργανο, µέσο κλπ.
3.14 Ο ιδιοκτήτης - πλοιοκτήτης, εκπρόσωπος ή πλοίαρχος κάθε σκάφους πρέπει να είναι σε θέση να επιδείξει ισχύον ασφαλιστήριο συμβόλαιο µε νόµιµη και αναγνωρισμένη ασφαλιστική εταιρεία το οποίο θα καλύπτει τους ασφαλιστικούς κινδύνους που πρέπει να καλύπτονται σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, άλλως το σκάφος δεν γίνεται δεκτό για ελλιµενισµό.
3.15 Όλα τα ελλιµενιζόµενα σκάφη πρέπει να βρίσκονται πάντα σε άριστη κατάσταση αξιοπλοΐας. δεν επιτρέπεται η είσοδος στη θαλάσσια ζώνη του λιμενίσκου μικρών σκαφών του λιμένα Αλεξ/πολης σε σκάφη τα οποία δεν είναι αξιόπλοα και είναι πιθανόν να προξενήσουν ζηµιά σε άλλα σκάφη ή τις εγκαταστάσεις του λιµένα.
3.16 Ο ιδιοκτήτης, εκπρόσωπος ή κυβερνήτης κάθε σκάφους είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε υλική ή σωµατική βλάβη προκληθεί από το σκάφος ή µε υπαιτιότητα του σκάφους, συµπεριλαµβανοµένης και της αµέλειας στις εγκαταστάσεις, εξοπλισµό και προσωπικό του λιµένα καθώς και σε πρόσωπα ή πράγµατα τρίτων.
3.17 Οι χρήστες του στον λιμενίσκο μικρών σκαφών του λιμένα Αλεξ/πολης οφείλουν να συµµορφώνονται µε τις εντολές ή υποδείξεις του Φορέα που αφορούν στη λειτουργία του καθώς και µε τον παρόντα κανονισµό.
3.18 Ο πλοίαρχος και η πλοιοκτησία αποδέχονται ότι µε την προσόρµιση του σκάφους επιτρέπεται η είσοδος σε αυτό του προσωπικού του Φορέα οποτεδήποτε εντός του 24ωρου, σε περίπτωση κινδύνου, έκτακτης ανάγκης ή αναγκαίας - µεθόρµισης.
3.19 Ο Φορέας µπορεί κατά την απόλυτη κρίση του να απαιτήσει την µεθόρµιση - µεταφορά οποιουδήποτε σκάφους σε άλλο σημείο εντός ή και εκτός της εν λόγω Λιμενικής Εγκατάστασης εφ' όσον:
α. Παρακωλύεται η λειτουργία του λιμενίσκου μικρών σκαφών του λιμένα Αλεξ/πολης.
β. Πιθανολογείται πρόκληση ζημιάς σε άλλο σκάφος, κίνδυνος ναυαγίου ή κίνδυνος πρόκλησης ρύπανσης.
γ. Υπάρχει αυθαίρετη κατάληψη θέσης ελλιµενισµού.
δ. Έχει ανακληθεί από τον Φορέα του λιμενίσκου μικρών σκαφών του λιμένα Αλεξ/πολης η παραχώρηση θέσης ελλιµενισµού µε υπαιτιότητα του σκάφους.
Εφ' όσον συντρέχει µία ή περισσότερες από τις προαναφερόµενες προϋποθέσεις, συντάσσεται πρακτικό από τον φορέα του λιµένα µε το οποίο ορίζεται πενθήµερη προθεσµία από την κοινοποίηση για την µεθόρµιση - µεταφορά του σκάφους.
Εφ' όσον συντρέχει η περίπτωση (β) της παρούσας παραγράφου ορίζεται τριήµερη προθεσµία.
Με µέριµνα του φορέα διαχείρισης το πρακτικό κοινοποιείται µε απόδειξη στον πλοίαρχο ή στον πλοιοκτήτη του σκάφους, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή στον ορισθέντα στην σχετική δήλωση προς το λιµένα τοπικό αντιπρόσωπο ή αντίκλητο, στην δηλωθείσα διεύθυνση κατοικίας των.
Αν τα παραπάνω στοιχεία δεν είναι γνωστά, το πρακτικό επικολλάται σε εµφανές σηµείο του σκάφους.
Το πρακτικό κοινοποιείται και στην οικεία Λιµενική Αρχή. Αν η ταχθείσα προθεσµία παρέλθει άπρακτος ο φορέας του λιµένα προχωρεί στην µεθόρµιση ή µεταφορά του σκάφους και βεβαιώνει σε βάρος του ιδιοκτήτη τα σχετικά έξοδα. Σε περίπτωση προβολής άρνησης δι’ οποιονδήποτε λόγο και µε οποιονδήποτε τρόπο, απαιτείται η συνδροµή της Λιµενικής Αρχής, σε θέµατα τάξης.
Ο φορέας του λιµένα δεν φέρει καµία ευθύνη, για ζηµιές που ενδεχοµένως προκληθούν κατά την ανέλκυση, µεταφορά, µεθόρµιση του σκάφους, ή την παραµονή του σε άλλο χώρο εντός ή εκτός του λιµένα.
3.20 Προ του απόπλου σκάφους που ελλιµενίζεται στον λιμενίσκο μικρών σκαφών του λιμένα Αλεξ/πολης, πρέπει να ενημερώνεται ο φορέας για την διάρκεια της απουσίας του σκάφους και για την προβλεπόμενη ημερομηνία επιστροφής του, ειδάλλως θεωρείται ότι το σκάφος αναχωρεί οριστικά και συνεπώς λήγει η συμφωνία ελλιµενισµού αυτοδίκαια, χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις, µε υπαιτιότητα του σκάφους.
3.21 Σε περίπτωση απουσίας σκάφους από την θέση του, ο Φορέας του λιµένα έχει δικαίωµα να ελλιμενίσει στη θέση του κάποιο άλλο σκάφος.
3.22 Σε περίπτωση οριστικής αναχώρησης σκάφους από ττον λιμενίσκο μικρών σκαφών του λιμένα Αλεξ/πολης πρέπει να ενηµερώνεται έγκαιρα ο φορέας µε δήλωση του πλοιοκτήτη ή πλοιάρχου του σκάφους για την ηµεροµηνία αναχώρησης και ότι δεν επιθυµεί πλέον να ελλιμενίζεται στο λιµένα.

Άρθρο 4
Είσπραξη τελών
4.1 Για τις παρεχόµενες ευκολίες και εξυπηρετήσεις προς τα ελλιµενιζόµενα σκάφη, ο Φορέας εισπράττει από τους υπόχρεους τα ανάλογα τέλη ελλιµενισµού και άλλα δικαιώµατα παροχής νερού - ηλ. Ρεύµατος, παροχής χώρων υγιεινής, παροχής υπηρεσιών.
4.2 Τα τέλη ελλιμενισμού καθορίζονται βάσει του εγκεκριμένου τιμολογίου της Ο.Λ.Α. Α.Ε. (ΦΕΚ 3268Β/18-09-2017) παροχών τελών του Φορέα.
4.3 Βοηθητικοί λέµβοι (πάκτωνες ή άλλα πλωτά µέσα) των ελλιμενιζόμενων σκαφών εφ' όσον βρίσκονται στον θαλάσσιο ή χερσαίο χώρο του λιμενίσκου μικρών σκαφών του λιμένα Αλεξ/πολης    , επιβαρύνονται µε τα ανάλογα τέλη.
4.4 Τέλη ανέλκυσης, καθέλκυσης ή άλλων τεχνικών εργασιών και υπηρεσιών ορίζονται στον τιμοκατάλογο του αντίστοιχου έτους.
4.5 Υπόχρεος για την καταβολή των ανωτέρω τελών και δικαιωμάτων είναι ο πλοιοκτήτης ή ο νόµιµος εκπρόσωπος ή ο χρήστης του σκάφους ο οποίος ευθύνεται και εις ολόκληρο µε τον πλοιοκτήτη, ως πρωτοφειλέτης ή τα ΔΣ των Συλλόγων που των ερασιτεχνικών σκαφών για τα μέλη τους σύμφωνα με τους όρους της παραχώρησης .
4.6 Τα τέλη ελλιμενισμού των καταπλεόντων σκαφών προκαταβάλλονται µε τον κατάπλου του σκάφους και πρέπει να καλύπτουν την συμφωνηθείσα µε τον Φορέα του λιµένα χρονική περίοδο.
Ως πρώτη ηµέρα για τον υπολογισµό της καταβολής τελών ελλιµενισµού λαµβάνεται υπ' όψη το από του µεσονυκτίου αρχόµενο 24ωρο εντός του οποίου κατέπλευσε το σκάφος στον λιμενίσκο μικρών σκαφών του λιμένα Αλεξ/πολης    .
Σε περίπτωση απόπλου ή εγκατάλειψης για οποιονδήποτε λόγο της θέσης πριν από τον συμφωνηθέντα χρόνο, δεν υποχρεούται ο φορέας διαχείρισης του λιµένα να επιστρέψει προκαταβληθέντα τέλη.
4.7 Ηµέρες απουσίας των σκαφών από τον περιλαµβάνονται στη συµφωνηθείσα χρέωση αυτών για τον αντίστοιχο χρόνο παραµονής, προκειµένου τα σκάφη να διατηρούν το δικαίωµα ελλιµενισµού στο λιµένα. Η χρέωση των σκαφών αυτών διακόπτεται µόνο στη περίπτωση που ειδοποιηθεί εγγράφως ο φορέας του λιµένα από τον ιδιοκτήτη ή τον κυβερνήτη του σκάφους ότι δεν επιθυµούν τη διατήρηση του δικαιώµατος ελλιµενισµού από την εποµένη της ηµέρας υποβολής της πιο πάνω έγγραφης ειδοποίησης.
4.8 Η καθυστέρηση καταβολής τελών ελλιμενισμού πέραν των 30 ηµερών συνεπάγεται αυτοδικαίως την απώλεια κάθε δικαιώµατος ελλιμενισμού του σκάφους, παρέχεται δε στον φορέα του λιµένα το δικαίωµα να αποµακρύνει τούτο από τον λιµένα χωρίς καµία απολύτως αξίωση του ιδιοκτήτη του σκάφους για αποζηµίωση.
4.9 Σκάφη που αποπλέουν έστω και προσωρινά από τον λιμενίσκο μικρών σκαφών του λιμένα Αλεξ/πολης    θα πρέπει να έχουν εξοφλήσει όλες τις οφειλές απέναντι στον Φορέα τουλάχιστον µέχρι την ηµέρα απόπλου τους, διαφορετικά η µη εξόφληση των πάσης φύσεως οφειλών συνεπάγεται αυτοδικαίως την απώλεια κάθε δικαιώµατος περαιτέρω ελλιμενισμού του σκάφους και την επιβολή νόµιµων κυρώσεων.
4.10 Σκάφη µε περισσότερες της µίας γάστρας (multi hulls) ή άλλες παρεµφερούς τεχνολογίας που αλλάζει τις συµβατικές σχέσεις µήκους - πλάτους, καταβάλλουν τέλη ελλιµενισµού µε επιβάρυνση όπως αναφέρεται στον Τιµοκατάλογο του λιµένα.
Ως µη συµβατικά σκάφη στη σχέση µήκους - πλάτους θεωρούνται εκείνα τα σκάφη
των οποίων ο λόγος µέγιστο πλάτος / µέγιστο µήκος του σκάφους, είναι µεγαλύτερος του 0,30 και µικρότερος του 0,38.
4.11 Τα καταφεύγοντα στον λιμενίσκο μικρών σκαφών του λιμένα Αλεξ/πολης    σκάφη, λόγω µηχανικής βλάβης, η οποία έχει αναφερθεί στις αρµόδιες Λιµενικές Αρχές, εφ' όσον ελλιµενίζονται για χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο του ενός έτους, υποχρεούνται στην καταβολή ειδικών τελών ελλιµενισµού. 
4.12 Για την παραµονή οιουδήποτε σκάφους στον λιμενίσκο μικρών σκαφών του λιμένα Αλεξ/πολης    απαιτείται άδεια του Φορέα του λιµένα καθώς και η καταβολή αναλόγου τέλους ελλιµενισµού. Αν το σκάφος κατά το διάστηµα αυτό κάνει χρήση των παροχών του λιµένα (π.χ. κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύµατος ή νερού, απόθεση απορριµµάτων κλπ) θα πρέπει να καταβάλλει το αντίστοιχο τίµηµα.
4.13 Επαγγελµατικά σκάφη που καταπλέουν στον λιμενίσκο μικρών σκαφών του λιμένα Αλεξ/πολης    για ολιγόωρη παραµονή προκειµένου να αποβιβάσουν ή να επιβιβάσουν πελάτες ή κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων του λιµένα, υποχρεούνται στην καταβολή ηµερήσιου τέλους ελλιµενισµού.

Άρθρο 5
Υπηρεσίες – Παροχές
5.1 Στο λιμενίσκο μικρών σκαφών του λιμένα Αλεξ/πολης     παρέχονται οι παρακάτω υπηρεσίες που ανακοινώνει ο Φορέας του Λιµένα:
Ελλιµενισµός των σκαφών και μονιμα αγκυροβολία πρυμνοδέτησης ή προδέτησης..
Νερό σε κάποιες θέσεις ελλιµενισµού.
Ηλεκτρικό ρεύµα σε κάποιες θέσεις ελλιµενισµού
Δυνατότητα εφοδιασµού µε καύσιµα µε βυτιοφόρα οχήµατα που διαθέτουν τις απαραίτητες άδειες παράδοσης πετρελαίου.
Δυνατότητα παραλαβής Πετρελαιοειδών καταλοίπων και µηχανέλαιων.
Συγκέντρωση στερεών οικιακών απορριµµάτων, σε κάδους τοποθετηµένους περιµετρικά του λιµένα και καθηµερινή αποκοµιδή αυτών.
Σχέδιο αντιµετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης µε πλήρη εξοπλισµό 
Πλήρη προσβασιµότητα για άτοµα µε ειδικές ανάγκες.
Σταντ στάθµευσης ποδηλάτων.
Προσκρουστήρες επί των µετώπων των κρηπιδωµάτων.
Διαχείριση ανακυκλώσιµων υλικών
Υπηρεσίες καθαριότητας και αρωγής πρόσδεσης.
5.2 Ο Εφοδιασµός µε καύσιµα οποιουδήποτε σκάφους µπορεί να γίνει µόνο από τις εγκαταστάσεις με την ευθύνη του πελάτη. Εάν ο εφοδιασµός γίνεται µε βυτιοφόρο οχήµατα τότε οχήµατα και οδηγοί θα πρέπει να διαθέτουν τις απαραίτητες άδειες και να τηρούν αυστηρά όλες τις προδιαγραφές λειτουργίας, ασφάλειας και αποφυγής ρύπανσης του θαλάσσιου και χερσαίου χώρου όπως αυτές καθορίζονται από τους αντίστοιχους εθνικούς και διεθνείς κανονισµούς και από τον Φορέα του Λιµένα.

Άρθρο 6
Τεχνική Υποστήριξη - Εναπόθεση Σκαφών
6.1  Ο λιμενίσκος μικρών σκαφών του λιμένα Αλεξ/πολης   διαθέτει χώρους εναπόθεσης σκαφών στην ξηρά μόνο για προσωρινή παραμονή προς έλεγχο και επιθεώρηση και όχι για διαχείµαση.
6.2  Ανεξάρτητοι αδειούχοι τεχνικοί µπορούν να εκτελέσουν εργασίες, επισκευές ή συντηρήσεις σε σκάφη, µόνο κατόπιν σχετικής έγγραφης αδείας από τον Φορέα και εφόσον διαθέτουν την σχετική άδεια εργασιών από το Κ.Λ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ.
Ο Φορέας του λιµένα µπορεί να αρνείται την εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επισκευής σε άτοµα που δεν έχουν τις απαραίτητες άδειες, εφ' όσον για τις εργασίες αυτές χρησιµοποιούνται χώροι και εγκαταστάσεις αυτού.
Σε οποιαδήποτε περίπτωση απαιτείται δήλωση του ιδιοκτήτη του σκάφους ή του πλοιάρχου που θα ενηµερώνει για εκτέλεση µικρής εκτάσεως εργασιών, θα ορίζει τον εργολάβο, τον Τεχνικό ασφαλείας και τη χρονική περίοδο των εργασιών, καθώς και ότι τα άτοµα που θα εργασθούν στο σκάφος του είναι ασφαλισµένα σε δηµόσιο ασφαλιστικό οργανισµό και ότι αναλαμβάνει να αποκαταστήσει κάθε ζηµιά που τυχόν προκληθεί σε πρόσωπα ή πράγµατα από τους ανωτέρω εργαζοµένους
Τα ανωτέρω ισχύουν επίσης για την ανέλκυση και καθέλκυση των σκαφών οπου επιπλέον πρέπει να τηρούνται οι οροί του ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΛΚΗΣΗΣ – ΚΑΘΕΛΚΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ., 
Επιπρόσθετα ο ιδιοκτήτης είναι υπεύθυνος για τη πλήρη συµµόρφωση των ατόµων αυτών µε την σχετική νοµοθεσία και τους κανονισµούς υγιεινής και ασφάλειας.

Άρθρο 7
Ευταξία - Υποχρεώσεις Χρηστών
7.1 Όποιος χρησιµοποιεί τους χώρους (ζώνες) λιµένα, τις εγκαταστάσεις ή οποιαδήποτε παρεχόµενη ευκολία και υπηρεσία, µε τη θέληση του ή κατόπιν υπόδειξης του Φορέα ή του αρµόδιου προσωπικού της, ενεργεί πάντα µε την δική του ευθύνη.
7.2  Οι καθ' οποιονδήποτε τρόπο συναλλασσόµενοι ή κυκλοφορούντες στους χώρους (ζώνες) του λιµένα οφείλουν να συµµορφώνονται µε τις οδηγίες ή εντολές - υποδείξεις των αρµόδιων οργάνων και του προσωπικού του λιµένα.
7.3   Απαγορεύεται στους πελάτες του λιµένα η διάθεση των θέσεων ελλιµενισµού του σκάφους τους σε τρίτους έστω και για προσωρινή χρήση, όπως επίσης και η µεταξύ τους αντικατάσταση των θέσεων ελλιµενισµού των σκαφών τους επί ποινή ανάκλησης παραχώρησης της θέσεως ελλιµενισµού του σκάφους.
7.4  Οι ιδιοκτήτες των σκαφών οφείλουν να γνωστοποιούν εγγράφως στον Φορέα, τα πρόσωπα που τους εκπροσωπούν κατά την διάρκεια της απουσίας τους υποβάλλοντας ταυτόχρονα και την έγγραφη αποδοχή αυτών, και να ενηµερώνουν εγγράφως για τυχόν τοποθέτηση φύλακα, ο οποίος δεν αποτελεί µέλος του πληρώµατος.
7.5 Σκάφη που δεν φέρουν την Ελληνική σηµαία µπορούν να διορίσουν ως αντιπρόσωπο, υπεύθυνο για το σκάφος έναντι του λιµένα, άτοµο, που έχει µόνιµη κατοικία στην Αλεξ/πολη.
7.6 Σε κάθε περίπτωση αλλαγής πλοιοκτησίας - ιδιοκτησίας παντός ελλιµενισµένου στον λιμενίσκος μικρών σκαφών του λιμένα Αλεξ/πολης   ο πωλητής πρέπει να ενηµερώνει εγγράφως τον φορέα, περί της γενοµένης αλλαγής αναφέροντας το όνοµα, τη διεύθυνση µόνιµης κατοικίας του αγοραστή, όπως και την ηµεροµηνία µεταβίβασης.
Την ίδια υποχρέωση έχει ο αγοραστής, ο οποίος σε κάθε περίπτωση καθίσταται αλληλέγγυος και εις ολόκληρο υπεύθυνος µε τον πωλητή για την εξόφληση των προς το λιµένα παλαιών υποχρεώσεων του σκάφους.
7.7 Το δικαίωµα ελλιµενισµού δεν είναι προσωπικό αλλά αφορά συγκεκριµένο σκάφος, συγκεκριµένης πλοιοκτησίας για το οποίο παρέχεται η άδεια ελλιµενισµού.
Σε περίπτωση αλλαγής πλοιοκτησίας - ιδιοκτησίας ελλιµενισµένου σκάφους στον
λιμενίσκος μικρών σκαφών του λιμένα Αλεξ/πολης   , ο νέος ιδιοκτήτης, εφόσον επιθυµεί την παραµονή του σκάφους του στο λιµένα πρέπει να ακολουθήσει την σχετική διαδικασία έγκρισης ελλιµενισµού από τον Φορέα του λιµένα. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις περιπτώσεις σύστασης εταιρείας, ανεξάρτητα αν σε αυτήν συµµετέχει και ο αρχικός ιδιοκτήτης του σκάφους ή η ιδιοκτήτρια εταιρεία ή εάν:
Προκειµένου περί ΑΕ, µεταβιβάζονται σε τρίτους το σύνολο ή η πλειοψηφία των µετοχών, προκειµένου περί ΕΠΕ, µεταβιβάζονται σε τρίτους το σύνολο ή η πλειοψηφία των µεριδίων συµµετοχής και προκειµένου περί προσωπικής εταιρείας ή Ετερόρρυθµης Εταιρείας µεταβιβάζονται σε τρίτους το σύνολο ή η πλειοψηφία των εταιρικών µεριδίων.
7.8 Δεν επιτρέπεται η εγκατάλειψη στους χώρους του λιµένα, ειδών εξοπλισµού των σκαφών, όπως τρέϊλερ, αλιευτικών εργαλείων, βοηθητικών λέµβων, άρµενων, ελαστικών σωλήνων, καλωδίων, ιστίων, σχοινιών κλπ υλικών. Ο Φορέας του λιµένα ουδεµία ευθύνη φέρει για τυχόν απώλεια ή φθορά των ανωτέρω ειδών.
Ο ιδιοκτήτης επιβαρύνεται µε τυχόν έξοδα φύλαξης, ή αποµάκρυνσης.
7.9 Δεν επιτρέπεται στους χρήστες του λιµένα η εγκατάλειψη εξαρτηµάτων ή εξοπλισµού του λιµένα, όπως σχοινιών, αλυσίδων, καλωδίων, πολλαπλών προσαρµογών ρεύµατος η ύδατος, συσκευών ή άλλων εξαρτηµάτων, κατά την διάρκεια ελλιµενισµού ή κατά τον απόπλου των σκαφών τους καθώς και η πρόκληση φθορών στον παραπάνω εξοπλισµό. Οι ως άνω επιβαρύνονται µε όλες τις δηµιουργούµενες δαπάνες για την αντικατάσταση ή επισκευή του εξοπλισµού που προήλθαν από φθορά ή απώλεια λόγω υπαιτιότητας τους.
7.10 Σε περίπτωση κατά την οποία σκάφος προξενήσει ζηµιές στα αγκυροβόλια της θέσης πρόσδεσης στην οποία ελλιµενίζεται, στις εγκαταστάσεις του λιµένα ή στα παρακείµενα σκάφη, είναι υποχρεωµένο να αποκαταστήσει τις ζηµιές ή φθορές.
7.11 Φορτηγά και επιβατικά αυτοκίνητα και λοιπά τροχοφόρα δεν επιτρέπεται να µείνουν στα κρηπιδώµατα και τους λοιπούς χώρους εντος ζώνης λιμένα πέρα από τον προβλεπόµενο χρόνο για αποβίβαση επιβατών ή την φορτοεκφόρτωση αντικειµένων ή αποσκευών.
Όλα τα οχήµατα πρέπει να σταθµεύουν µόνο στα ειδικά σηµεία για το σκοπό αυτό.
Στα οχήµατα που δεν συµµορφώνονται προς τα σήµατα κίνησης και στάθµευσης, τις υποδείξεις του Φορέα του λιµένα και τις εντολές των Λιµενικών οργάνων, επιβάλλονται κυρώσεις από την αρµόδια Λιµενική Αρχή, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
Ο φορέας λιµένα διατηρεί το δικαίωµα µετακίνησης/αποµάκρυνσης σταθµευµένου οχήµατος όταν επηρεάζεται η ασφαλής και οµαλή λειτουργία του λιµένα, µη φέρουσα ευθύνη για τυχόν ζηµιά που θα προκληθεί κατά τη µεταφορά του.
Ο Φορέας του λιµένα µπορεί να µην επιτρέπει την είσοδο ή στάθµευση στον λιµένα τροχοφόρου οχήµατος, αν κρίνει ότι διαταράσσεται η τάξη, η ασφάλεια και η οµαλή λειτουργία του στο πλαίσιο του ISPS.
7.12 Δεν επιτρέπεται η παραµονή σκαφών ή τρέϊλερ σε χερσαίους χώρους του λιµένα χωρίς την άδεια του Φορέα του λιµένα.
7.13 Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση από τους ιδιοκτήτες, αντιπροσώπους πλοιάρχους ή πληρώµατα των ελλιµενιζόµενων σκαφών ή οποιονδήποτε τρίτο, πάσης φύσεως ιδιοκατασκευών σταθερών ή µη, στα κρηπιδώµατα, τους προβλήτες ή άλλους χώρους για την αποθήκευση µικροαντικειµένων, ναυτικών εργαλείων, σχοινιών ή αλυσίδων, χωρίς την έγγραφη έγκριση του Φορέα του λιµένα.
7.14  Δεν επιτρέπεται η τοιχοκόλληση, η επικόλληση ή προσφορά διαφηµιστικών, η ανάρτηση πινακίδων, σηµειωµάτων ή άλλων ειδοποιητηρίων, η τοποθέτηση τεντών ή σηµαιών στις πάσης φύσεως εγκαταστάσεις του λιµένα χωρίς την έγγραφη άδεια του Φορέα του λιµένα. 
7.15 Δεν επιτρέπεται η εγκατάλειψη επί των σκαφών, ή στη χερσαία ζώνη του
λιμενίσκου μικρών σκαφών του λιμένα Αλεξ/πολης, ζώων χωρίς την παρουσία των κατόχων τους ή µελών του πληρώµατος. 
Τα κατοικίδια ζώα πρέπει να βρίσκονται πάντα υπό τον έλεγχο των κυρίων τους ώστε
να µην προκαλούν θορύβους και να µην ρυπαίνουν τους χώρους του λιµένα . 
Ο Φορέας του λιµένα µπορεί, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, να ζητεί από τους κυρίους των κατοικίδιων ζώων την αποµάκρυνση τους ιδίως µάλιστα όταν αυτή η ανάγκη υπαγορεύεται από λόγους υγιεινής και ενόχλησης των χρηστών.Σε κάθε περίπτωση τα ζώα θα πρέπει να πληρούν τις κείµενες διατάξεις περί δεσποζόµενων ζώων συντροφιάς).
7.16 Δεν επιτρέπεται η λήψη θαλάσσιου λουτρού στους χώρους ελλιµενισµού ή αγκυροβολίας των σκαφών.
7.17 Δεν επιτρέπεται η χρησιµοποίηση ιστιοσανίδων (windsurf) και τζετ σκι (jet ski) στρωµάτων θαλάσσης κλπ στον θαλάσσιο χώρο της λιµενολεκάνης του λιμενίσκος μικρών σκαφών του λιμένα Αλεξ/πολης   .
7.18 Δεν επιτρέπονται οι πάσης φύσεως υποβρύχιες δραστηριότητες στη θαλάσσια ζώνη του λιµένα χωρίς την έγκριση του φορέα διαχείρισης.
7.19 Δεν επιτρέπεται η είσοδος και η παραµονή µικροπωλητών και λοιπώνασκούντων πάσης φύσεως εµπορική δραστηριότητα, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του φορέα
7.20 Δεν επιτρέπεται η χρησιµοποίηση του VHF, για ιδιωτική επικοινωνία, στον δίαυλο επικοινωνίας του λιµένα.
7.21 Δεν επιτρέπεται η χρησιµοποίηση του radar του σκάφους εντός του λιμενίσκος μικρών σκαφών του λιμένα Αλεξ/πολης   .
7.22 Δεν επιτρέπεται η παρασκευή φαγητών σε εξωτερικές εστίες φωτιάς (µπάρµπεκιου), είτε επί των σκαφών είτε στους χερσαίους χώρους του λιμενίσκος μικρών σκαφών του λιμένα Αλεξ/πολης   .
7.23 Δεν επιτρέπεται η χρήση βεγγαλικών, φωτοβολίδων ή άλλων πυροτεχνηµάτων
εντός του χερσαίου και θαλάσσιου χώρου του λιμενίσκου μικρών σκαφών του λιμένα Αλεξ/πολης   .άνευ έγγραφης αδείας του φορέα διαχείρισης.

Άρθρο 8
Μέτρα Ασφάλειας
8.1 Ο Φορέας δεν παρέχει ειδικές υπηρεσίες μέτρων ασφάλειας στον λιμενίσκο μικρών σκαφών του λιμένα Αλεξ/πολης οποτε η αποκλειστική  ευθύνη είναι του κάθε πλοιοκτήτη- Κυβερνήτη.
Η φύλαξη του λιμένα και τα μέτρα ασφαλείας είναι αυτά της αρμοδιότητας των Λιμενικών Αρχών.

Άρθρο 9
Προστασία περιβάλλοντος - Διαχείριση αποβλήτων

9.1 Τα ελλιμενιζόμενα σκάφη και όποιος χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις της θαλάσσιας και χερσαίας ζώνης του λιμενίσκου μικρών σκαφών του λιμένα Αλεξ/πολης οφείλουν να τηρούν τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα να μεριμνούν για την αποφυγή ρύπανσης της θάλασσας και των ακτών από πετρέλαιο, πετρελαιοειδή μείγματα, επιβλαβείς ουσίες ή μείγματα αυτών και πάσης φύσεως απόβλητα, λύματα και απορρίμματα.
9.2 Ο Φορέας διαθέτει Ειδικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για καταπολέμηση της ρύπανσης της θάλασσας και των ακτών, το οποίο εφαρμόζει με την βοήθεια εξειδικευμένης Επιχείρησης σε αυτά τα θέματα και σε κάθε περίπτωση σε συνεργασία με το γραφείο προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος της Λιμενικής Αρχής Αλεξανδρούπολης.
9.3 Σκάφη τα οποία δεν διαθέτουν δεξαμενές συγκράτησης λυμάτων ή συστήματα βιολογικού καθαρισμού, είτε θα αποδέχονται να σφραγιστούν οι τουαλέτες και η κουζίνα τους είτε  δεν θα γίνονται δεκτά στον λιμενίσκο μικρών σκαφών του λιμένα Αλεξ/πολης     
Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η ρίψη στο θαλάσσιο και χερσαίο χώρο του λιμενίσκου μικρών σκαφών του λιμένα Αλεξ/πολης αντικειμένων και υγρών που μπορούν να προκαλέσουν πάσης φύσεως ρύπανση. Επίσης δεν επιτρέπεται η χρήση χημικών και καθαριστικών υλικών τα οποία δεν καλύπτουν τα απαιτούμενα περιβαλλοντικά πρότυπα και χωρίς την  έγκριση του Φορέα. 
9.4 Απαγορεύεται η εκκένωση των κοιτών και των δεξαμενών λυμάτων των σκαφών εντός της θαλάσσιας ζώνης του λιμενίσκου μικρών σκαφών του λιμένα Αλεξ/πολης και σε περίμετρο δώδεκα  (12) ναυτικών μιλίων από αυτόν ως ορίζουν οι κανονισμοί της .MARPOL.
9.5 Ο λιμενίσκος μικρών σκαφών του λιμένα Αλεξ/πολης συνεργάζεται με πιστοποιημένη εταιρεία  η οποία έχει δεσμευτεί να παραλαμβάνει, να μεταφέρει και εν γένει διαχειρίζεται τα συλλεγόμενα πετρελαιοειδή κατάλοιπα και λιπαντέλαια. Οι πελάτες οφείλουν να επικοινωνούν με τις υπηρεσίες του Φορέα για τις διαδικασίες διευκόλυνσης τους σε αντίστοιχες περιπτώσεις. 
9.6 Κατά τη διάρκεια ελλιμενισμού τους τα σκάφη, πρέπει να διατηρούν τα απορρίμματα τους σε ερμητικά κλειστά δοχεία ή σάκους από συνθετική ύλη, καλά ασφαλισμένους. Απόθεση των απορριμμάτων γίνεται μόνον στους ειδικά προς τούτο τοποθετημένους κλειστούς κάδους. Σε περίπτωση μεγάλου όγκου απορριμμάτων θα πρέπει να προηγείται συνεννόηση με το Φορέα.
9.7 Η με οποιονδήποτε τρόπο πρόκληση ρύπανσης συνεπάγεται την άνευ ορίων κάλυψη (αποζημίωση) των εξόδων απορρύπανσης ακολουθώντας τον εν ισχύ Τιμοκατάλογο του πρώην ΥΕΝ, αλλά και την επιβολή αυστηρών προστίμων από πλευράς και του Φορέα  και του Τοπικού Λιμεναρχείου, σύμφωνα με τις ισχύουσες ειδικές διατάξεις.

Άρθρο 10
Ειδικοί Οροι
10.1 Ο Φορέας του λιµένα δεν φέρει καµία ευθύνη για αποζηµίωση από οποιαδήποτε ζηµιά που µπορεί να προξενηθεί στα ελλιµενισµένα στον λιμενίσκο μικρών σκαφών του λιμένα Αλεξ/πολης ή στα ευρισκόµενα στην ξηρά σκάφη λόγω ανωτέρας βίας.
Επίσης ο Φορέας διαχείρισης του λιµένα δεν φέρει καµία ευθύνη για οποιαδήποτε µη οφειλόµενη σε υπαιτιότητα του απώλεια, κλοπή, βλάβη µερική ή ολική καταστροφή, οιουδήποτε ελλιµενιζόµενου σκάφους ή αντικειµένου που ανήκει σε αυτό ή στον πλοιοκτήτη ως και τυχόν τραυµατισµό µέλους του πληρώµατος ή των επιβαινόντων.
10.2 Σε περίπτωση διάπραξης αδικήµατος ή αν συµβεί ατύχηµα, πυρκαγιά, ρύπανση, σύγκρουση, πρόσκρουση, µε ή χωρίς υλικές ζηµιές ή σωµατικές βλάβες, εντός του θαλάσσιου ή χερσαίου χώρου του λιμενίσκου μικρών σκαφών του λιμένα Αλεξ/πολης  έχουν πλήρη εφαρµογή οι περί λειτουργίας των λιµένων ισχύουσες διατάξεις.
10.3 Εκτός των προβλεποµένων από τις κείµενες διατάξεις κυρώσεων, ο Φορέας του λιµένα διατηρεί αξίωση αποζηµίωσης για κάθε ζηµία που υπέστη.

Συνημμένα:

Κατεβάστε τα σχετικά αρχεία:

Μοιραστείτε το:

Διεύθυνση

Εμπορικός Λιμένας - ΤΟΛ,
Αλεξανδρούπολη, Ελλάδα, ΤΚ 68100

Επικοινωνία

T. 25510 26251/28463
F. 25510 26485
Email: secretary@ola-sa.gr
123movies